Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a vrácení zboží

 1. Převzetí objednávky na dobírku a osobně
 2. Odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí
 3. REKLAMACE zakoupeného zboží

1. Převzetí objednávky na dobírku a osobně 

Citujeme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.: ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Povinnosti kupujícího § 2118 "Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme." Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a!
Od nás i od dopravce obdržíte informace o předání zboží. Odesláním zboží Vám emailem zašleme Podací číslo balíčku pro přímé sledování zásilky. Budete tak vědět o každém pohybu zásilky.

Co když nepřevezmete zásilku?

Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a nyní jsou 2 možnosti, jak toto vyřešit:
1. O objednávku máte nadále zájem:
Zboží Vám znovu zašleme. Pouze ale s platbou předem (bankovní převod). Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku.

2. O objednávku nemáte zájem:
Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový). Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.
Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě.
Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu. Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.

Děkujeme a přejeme příjemné nakupování.

2. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy  ve 14 denní lhůtě

 • Odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů můžete až po převzetí objednávky
 • Pokud možno zboží uveďte do původního stavu v jakém bylo dodáno.
 • Zkontrolujte, zda balení obsahuje vše, co bylo na základě kupní smlouvy dodáno (včetně případných dárků ke zboží, návod k použití, jiná dokumentace a veškerého příslušenství).
 • Přiložte kopii prodejního dokladu. Pro zjednodušení vyřizování můžete využít naše Písemné odstoupení od kupní smlouvy viz. formulář.
  Formulář Odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout zde a vytisknout:
   formát PDF (Adobe Reader)    formát DOC (MS Word)  
 • Nezapomeňte udat a zkontrolovat číslo účtu, na které mají být vráceny peníze.
 • Zboží pečlivě zabalte, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy.

Kam zboží vrátit

 • Zboží zašlete nebo dovezte na adresu naší provozovny: BABY DRÁČEK - Michal Zika, Sofijské nám. 3400 (OC PRIOR), 143 00 PRAHA 12 -Modřany.
  Pozn.: Náklady spojené s vrácením zboží, náklady na uvedení zboží do původního stavu i rizika spojená s přepravou zboží k nám nese kupující. Zvažte proto případné připojištění zásilky pro případ ztráty nebo poškození.

Kdy budou vráceny peníze

 • Vrácené zboží bude přezkoumáno za účelem zjištění jeho kompletnosti a zda nebylo částečně opotřebeno nebo spotřebováno.
 • Dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím (ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedené na eshopu prodávajícího ke dni objednávky), do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Co dělat, bylo-li zboží opotřebeno

 • Pokud bylo zboží použito a částečně opotřebeno, uvedeme ho do původního stavu u nás. Nezapomeňte na návody a vložené údaje o výrobcích, které jsou součástí výrobku. O náklady na uvedení zboží do původního stavu bude snížena vyplacená částka. 
 • Náklady na uvedení zboží do původního stavu mohou v některých případech dosáhnout nezanedbatelné částky. Prohlédněte si proto zboží hned po vybalení ještě doma. Zboží doporučujeme vyzkoušet např. doma na koberci, aby nedošlo k poškození a odření.

Do kdy lze zboží vrátit

 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Pozor! Jedná se o kalendářní dny, nikoliv pracovní..

Jaké zboží vrátit nelze

 • Nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
 • Nelze odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
 • Nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Další informace

Další informace k odstoupení od kupní smlouvy najdete v Obchodních podmínkách - Nákupním řádu.


3. REKLAMACE ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

1. Poškozená zásilka

V našem vlastním zájmu i v zájmu našich zákazníků připravujeme zboží na přepravu co nejpečlivěji, aby dorazilo vždy včas a v pořádku. Pokud i přes všechna opatření dojde k poškození zásilky, obraťte se na nás, abychom společně s vámi problém co nejrychleji vyřešili.

1.1. Poškozený obal zásilky

 • Při převzetí pečlivě zkontrolujte obal zásilky.
 • Zjevně poškozenou zásilku (např. proražený nebo potrhaný obal) nepřebírejte, pokud se nemůžete stoprocentně ujistit, že zboží uvnitř je v pořádku.
 • Důvod odmítnutí zásilky vždy uveďte do protokolu doručovateli.
 • Informujte nás o problému telefonicky nebo e-mailem, dohodneme se na dalším postupu.

1.2. Poškozené zboží uvnitř zásilky

 • Obsah zásilky zkontrolujte co nejdříve po doručení.
 • V případě poškození obsahu nás neprodleně (nejpozději následující pracovní den po dni doručení) kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, dohodneme se na dalším postupu.
 • Nevyhazujte ani neupravujte obal zásilky.
 • Pokud je to možné, můžete nám zaslat fotografie poškozeného zboží a fotografie obalu mailem.

Telefonní číslo: +420 721142650 
E-mailová adresa: obchod@babydracek.com  

2.  Reklamace již zakoupeného zboží:

Zakoupili jste zboží, které po nějaké době přestalo fungovat, nepracuje správně nebo se na něm projevila vada? Připravili jsme pro Vás návod, jak postupovat v případě, že chcete reklamovat výrobek zakoupený v našem internetovém obchodě. Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v nejkratší možné době, nejpozději však do 30 kalendářních dnů (od doručení reklamace),  jak nám ukládá zákon. Pokud se dohodneme na delší lhůtě (objednání náhr. dílu atd.), pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.
Zboží k reklamaci předávejte z hygienických důvodů vždy čisté. Znečištěné zboží nebude přijato k reklamaci.

Kde a kdo může reklamovat?
Reklamaci uplatňuje kupující zásadně u prodávajícího, od kterého bylo zboží koupeno, protože ten je  smluvním partnerem, který odpovídá za bezvadnost koupeného zboží. Se změnou vlastníka zboží nepřechází záruka od původního prodávajícího.

Pokud zjistíte u výrobku závadu, neprodleně výrobek reklamujte:

            1) Předem nás informujte telefonicky, nebo e-mailem a my vám rádi poradíme, jak nejlépe a nejrychleji reklamaci řešit . Telefonické spojení mob: +420 721142650, e-mail: obchod@babydracek.com (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE)
            2) Reklamaci můžete uplatnit osobně u prodejce v kamenném obchodě  BABY DRÁČEK, Sofijské nám. 3400/6, 143 00 Praha 12 - Modřany 
. Zboží k reklamaci by mělo být dodáno čisté, pokud možno umyté nebo i vyprané. Může se stát, že servis nám reklamaci z tohoto důvodu vrátí. Jsou to také lidi. Děkujeme. 
            3)  
pokud je předmětem reklamace zboží, které má v záručním listu uveden kontakt na výhradní autorizovaný záruční servis, pak může uplatnit reklamaci přímo v místě servisního střediska (popřípadě adresu dodáme). 

Potřebujeme doklad o koupi (stačí kopie): 
Doklad o koupi potřebujete, abyste prokázali, že dané zboží jste u nás zakoupili a uzavřeli s námi kupní smlouvu. Doklady jsou u nás uložené, takže stačí i potřebné informace k vyhledáni.  
Výrobky s neodstranitelnou vadou
Pokud bude reklamované zboží posouzeno autorizovaným servisním střediskem jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si sami můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo si zboží vyměníte za nový či jiný výrobek. Reklamovaný předmět se stane zbožím s neodstranitelnou vadou i tehdy, uplyne-li 30 kalendářních dní od data, kdy byla Vaše reklamace doručena. A v takovém případě máte i stejná práva (výměna zboží, vrácení peněz).

Náklady spojené s reklamací
Pokud výrobce uzná, že Vaše reklamace je oprávněná, nebo není možné zboží z důvodu neodstranitelné vady opravit, máte právo na nejnižší náklady účelně vynaložené při uplatnění reklamace. Na náhradu těchto výdajů však nemáte nárok v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Reklamaci doporučujeme podat přes mailovou komunikaci vaší objednávky. Pokud tyto údaje již nemáte, můžete využít kontaktního formuláře níže. Popište závadu a odešlete.

Nezapomeňte do zprávy doplnit:  číslo objednávky, nebo faktury,  datum nákupu, vaši aktuální adresu a tel.číslo.

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole: