GDPR Ochrana osobních údajů, Cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající eshopu www.babydracek.com a kam.prodejny Baby Dráček. 
Identifikační a kontaktní údaje správce:

Společnost/Jméno a příjmení: Michal ZIKA
Sídlo/Bydliště: Na Větrově 127/31
IČ: 61284866 (plátce DPH)
Telefon: +420 721142650
E-mail: obchod@babydracek.com

2. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).
3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
4. Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný ZDE, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.
5. Doba uložení
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
6. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
- PRO PLÁTCE DPH
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
7. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

8.Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 20 dnů od obdržení žádosti.

9. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

10. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům..

11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Platné od 25.5..2018


2. Cookies

Při návštěvě našeho obchodu automaticky zpracováváme i cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě jakékoliv webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu či jiného zařízení.
Díky cookies je server schopen rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah. Cookies si také pamatují vaše preference na webové stránce (např. uživatelské jméno nebo jazyk) a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort a funkcionalitu našeho internetového obchodu. Data z cookies používáme také pro reklamní účely. Díky nashromážděným informacím jsme schopni lépe zaměřovat naše reklamní kampaně a vám tak zobrazit co nejrelevantnější produkty a služby. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. V nastavení prohlížeče je však možné zvolit možnost cookies neakceptovat nebo omezit pouze na vybrané typy – elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně a znemožníte nám uzpůsobovat vám obsah na míru.

Kamerový systém
Prostory naší provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovně máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je naše společnost/Jméno a příjmení: Michal ZIKA . Doba uchovávání záznamů je 30 dnů.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpracování nebo zneužití.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě zaheslování, šifrování, antivirových a firewallových systémů.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
4. Správce prohlašuje, že po uplynutí lhůt uvedených v článku III osobní údaje vymaže/skartuje.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k realizaci kupní smlouvy či k provedení opatření před uzavřením takové smlouvy a k plnění práv a povinností z ní plynoucích. Jedná se zejména o řádné vyřízení vaší objednávky, vyřízení reklamace či odstoupení od kupní smlouvy.
 • Zlepšování našich služeb: pomocí sledování historie vašich objednávek a vašeho chování na webu jsme schopni uzpůsobovat obsah na míru, díky čemuž vám 
 • Naše marketingové činnosti​:
  • Na základě vašeho souhlasu vám zasíláme e-mailová obchodní sdělení týkajících se nabídek obdobného zboží, jako jste si zakoupili, novinek, slev a akcí. Souhlas s odběrem těchto obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je součástí každého e-mailu.
  • Pomocí informací, které jsme o vás v průběhu času získali, jsme schopni zobrazovat produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám, zájmům či vyhledávacím dotazům. Pro tento účel využíváme data jako kontaktní údaje, demografické údaje, IP adresa, cookies, údaje o proklicích, navštívených produktech, zobrazených stránkách. K optimalizaci relevantního obsahu nám pomáhají analytické nástroje jako Google Analytics.
  • Hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte, můžete být e-mailovou zprávou požádáni o ohodnocení zakoupeného produktu. Můžete se tak podělit o své zkušenosti s ostatními zákazníky.
  • Uplatnění právních nároků a řešení sporů: údaje můžeme zpracovávat také z důvodu našich oprávněných zájmů, které v tomto případě spočívají v uplatnění našich práv a právních nároků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů apod.
 • Příjemci osobních údajů jsou: 

  • osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,
  • osoby podílející se na provozu platební brány na základě smlouvy,
  • osoby zajišťující účetní, IT, analytické a marketingové služby,
  • osoby poskytující další obdobné služby v souvislosti s provozováním e-shopu a prodejny.

Závěrečná ustanovení

1. Svůj souhlas s  těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
3. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Aktualizováno 1.10.2023